modifiye, tuning, son model otomobiller, oto haber, testler ve teknik verilere bizimle ulaşın

Amarok yeni versiyonuyla zirveyi zorluyor

0 151

VW, bir süre önce pazara sunduğu Amarok ile ilk 3’e girdi. Yeni versiyon Canyon ile turuncu renk seçeneğine kavuşan araç, güçlü motoru ve 8 ileri otomatik vitesiyle dikkat çekiyor

Son dönemin modası kuşkusuz yerden yükselmek. SUV’ların heybetine ve trafikte rahat ettiren geniş görüş açısının cazibesine kapılan tüketiciler, pazarın bu yönde büyümesinde önemli bir paya sahip. SUV’ları iri bulanlar için geliştirilen crossover modeller, belli bir başarı yakalasa da, heybetli tasarım bu sınıfın vazgeçilmezleri arasında.

Amerikan görünümlü

Kurlardaki artış ve vergisel düzenleme- lerle iyice artan fiyatlar, büyük SUV’ları iyice ulaşılmaz hale getirse de, bunu önceden görüp bu alanda kalitesini artıran pick-up’lar öne çıkmaya başladı. Amerikan görünümüyle pazara hızlı bir giriş yapan Volkswagen (VW) ile dikkat çekmeye başlayan bu sınıf, artan konfor ve donanımlarıyla binek araçlara ciddi bir alternatif haline geldi.

Zirveyi zorluyor

VW Amarok, daha fazlasını isteyenler için yeni bir versiyona kavuştu. Canyon adı verilen yeni versiyon, sportif gövde kiti ve zengin donanımıyla olduğu kadar, turuncu rengiyle de farkını ortaya koyuyor. Eskimo dilinde ‘kurt’ anlamına gelen Amarok’un yeni top modeli, 4X4 çekiş sistemiyle sunuluyor. Yeni tamponlar, sportif siyah roll bar, karartılmış stoplar ve 17 inçlik özel jantlar aracın dışarıdaki farklılıkları. İç mekandaysa turuncu dikişler dikkat çekiyor. Direksiyon, vites topuzu ve koltuklarda görülen bu dikişlerin yanı sıra, ısıtmalı ön koltuklar da Canyon’a özel.

73 bin tl’den başlıyor

VW, Ama­rok için (4X2) 72 bin 930 li­ra­lık baş­lan­gıç fi­ya­tı be­lir­le­miş. Zen­gin do­na­nım se­çe­ne­ği High­li­ne için yak­la­şık 6 bin, 4X4 çe­kiş sis­te­mi için ise 7 bin li­ra­yı da­ha göz­den çı­kar­mak ge­re­ki­yor. Bi­ze ko­num olan Can­yon ise 103 bin 70 li­ra­lık eti­ke­te sa­hip. Bu fi­ya­tın 7 bin 340 li­ra­sı oto­ma­tik şan­zı­man için.

Can­yo­n’­un gör­sel ve do­na­nım­sal ar­tı­la­rı için­se, fi­ya­tın 6 bin li­ra­lık kıs­mı­nı oluş­tu­ru­yor. Pick-up’­lar için yük­sek olan bu fi­yat, iri SU­V’­lar dü­şü­nül­dü­ğün­de ade­ta ke­le­pir olu­yor. Bu­ra­da­ki tek so­run, da­ha kı­sa mu­aye­ne sü­re­si ve Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü­’nü kul­lan­ma­nın ya­sak ol­ma­sı.

Tutumlu değil

Fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re or­ta­la­ma tü­ke­tim 8.2 lit­re. Bu de­ğe­ri tut­tur­mak ko­lay ol­ma­sa da, 10 lit­re­nin al­tın­da kal­mak müm­kün. Araç, 80 lit­re­lik de­po­suy­la 1000 ki­lo­met­re­ye ya­kın men­zil va­de­di­yor. Ara­cın ta­şı­ma ka­pa­si­te­si 920 ki­log­ram­ken, sa­de­ce ba­gaj ka­pa­ğı bi­le 150 ki­log­ram yük ta­şı­ya­bi­li­yor.

180 beygirlik dizel

Araç­ta, 2 lit­re­lik çift tur­bo bes­le­me­li di­zel mo­tor gö­rev ya­pı­yor. Bi­ze 8 ile­ri tam oto­ma­tik şan­zı­man­la ko­nuk olan araç, DSG de­ğil. 180 bey­gir güç ve 420 nm tork üre­ten mo­tor, 2.1 ton­luk ara­cı ha­re­ket et­tir­me­de zor­lan­mı­yor.

Sa­at­te 179 ki­lo­met­re sü­ra­te ula­şa­bi­len araç, ba­şa­rı­lı per­for­man­sıy­la bi­nek mo­del­le­ri arat­mı­yor. 4 Mo­ti­on isim­li çe­kiş sis­te­mi de gü­cü yo­la ka­yıp­sız ak­ta­rı­yor. Off-ro­ad par­kur­la­rın­da da ye­ter­li ka­rar­lı­lık­la iler­le­ye­bi­len araç, oto­ma­tik yo­kuş iniş asis­ta­nı gi­bi ara­zi şart­la­rın­da fay­da­lı do­na­nım­la­ra sa­hip.

Bir önceki makalemiz olan Yeni Volvo XC90, dünyadaki en güvenli araçlardan olacak başlıklı makalemizi okudunuz mu?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Soruyu cevaplayınız: