modifiye, tuning, son model otomobiller, oto haber, testler ve teknik verilere bizimle ulaşın

Fiat 500 ailesine 7 kişilik yeni versiyon

0 10
fiat-500-ailesine-7-kisilik-yeni-versiyon-1408686967-7982Living ismi verilen araç, geniş iç hacmi, yenilenen motoru ve tasarruf yeteneğiyle dikkat çekiyor.
Bundan 57 sene önce üretimine başlanan Fiat 500, ilk neslin sonu olan 1975’e kadar Avrupa’da en çok satan modeller arasında yer aldı. 2007’de bu efsaneyi yeniden hayata döndüren İtalyan üretici, 3 kapılı olan bu modeli gelecek stratejisinin merkezine konumlandırdı.
İlk adım 500L ile atıldı
500 ailesinin çeşitlendirmeye hazırlanan marka, ilk adımı 500L ile attı. Ardından geniş ailelerin de 500L’yi tercih edebilmesi için Living versiyonu eklendi.
Bu hafta konuğumuz olan 500L Living, renk ve motor seçenekleri, ekipman ve opsiyonlarıyla onlarca farklı kombinasyona izin veren tarzıyla dikkat çekiyor. Sadece 3 kapılı 500’e göre değil standart 500L’ye göre de iri olan yeni araç, 5 yetişkin ve 2 çocuk için yeterli bir iç hacim ve bagaj vadediyor.
Kareler ön planda
3 kapılı modelin görünümünden izler taşıyan araç, yuvarlak sürüş ve sis farları, logonun da yer aldığı krom ön panjuru ve geniş tamponuyla sevimli bir görünüme sahip. Arka tasarımda da kare şekille far grubu, altına yerleştirilen sis ve geri ışıklarıyla geniş bagaj kapağı öne çıkan detaylar arasında.
İç genişlik şaşırtıyor
4.35 metrelik uzunluğu, 1.78 metrelik genişliği ve 2.6 metrelik aks aralığıyla kompakt modellerle benzer büyüklükteki araç, iç mekana girildiğinde şaşırtıyor. Standart 500L’ye göre yaklaşık 20 santim daha uzun olan araç, son derece ferah bir iç mekan sunuyor. Boyutlarının üzerinde bir genişliğe ulaşmayı başaran marka, geniş camlarla da ferahlık hisseni iyice artırmış.
ORTALAMA TÜKETiM 4.6 LİTRE
Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.6 litre. 50 litrelik depoyla yaklaşık menzil 1100 kilometre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakamsa 5.5 litre oldu.
Dikkatli ve sakin kullanımlarda tüketimin 5 litrenin altına düşürmek mümkün. Start/Stop sisteminin standart olarak sunulması da şehiriçinde avantaj sağlıyor.
Fazladan iki koltuk için 4 bin 500 lira
3 fark­lı do­na­nım­la su­nu­lan 500L’­nin baş­lan­gıç fi­ya­tı (1.3 lit­re­lik di­zel-oto­ma­tik) 69 bin 890 li­ra. Bi­ze ko­nuk olan üst do­na­nım­lı ve 1.6 lit­re­lik di­zel ise 74 bin 910 li­ra­lık eti­ket ta­şı­yor.
Bu do­na­nım­da ABS, ESP, MSR, ASR, hill­hol­der, ön/yan/per­de ha­va yas­tık­la­rı, Cru­ise Con­trol, 5 inç do­kun­ma­tik ek­ran­lı U-Con­nect mul­ti­med­ya sis­te­mi, 16 inç ala­şım jant­lar, spoy­ler gi­bi zen­gin bir ekip­man lis­te­si su­nu­lu­yor.
DİZEL 15 BEYGiR GÜÇLENDİ
Sa­de­ce di­zel mo­tor se­çe­nek­le­riy­le su­nu­lan 500L Li­ving, bi­ze 1.6 lit­re­lik Mul­ti­jet mo­tor ve 6 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man kom­bi­nas­yo­nuy­la ko­nuk ol­du. Mo­tor gü­cü 15 bey­gir ar­tı­rı­lan di­zel, ar­tık 120 bey­gir güç ve 320 nm tork üre­ti­yor. 1430 ki­log­ram­lık oto­mo­bi­li ha­re­ket et­tir­mek­te zor­lan­ma­yan mo­tor, ara­cı 0’dan 100 km/s hı­za 10.9 sa­ni­ye­de ulaş­tı­ra­bi­li­yor.
Tıp­kı iv­me­len­me gi­bi sa­at­te 189 ki­lo­met­re­lik son sü­rat de bek­len­ti­le­ri kar­şı­lı­yor. Mo­tor, alt de­vir­ler­den iti­ba­ren ye­ter­li çe­ki­şi su­nu­yor. Ara­cın yu­mu­şak süs­pan­si­yon sis­te­mi, 1.66 met­re­lik yük­sek­lik­le bir­le­şin­ce vi­raj­lar­da ya­na yat­ma eği­li­mi ge­ti­ri­yor. Bu­na rağ­men yol tu­tuş ka­rar­lı­lı­ğı ye­te­rin­ce ba­şa­rı­lı.
ÇİFT RENKLİ KONSOL
Ka­re şe­kil­li di­rek­si­yon ve çift renk­li kon­sol dik­kat çe­ki­ci. Yük­sek otur­ma po­zis­yo­nu bir cros­so­ve­r’­ı an­dı­rı­yor ve yo­la ha­kim ol­ma his­si bu sa­ye­de yük­sek. 5 ki­şi­lik hal­de 416 lit­re olan ba­gaj hac­mi, ikin­ci sı­ra ya­tı­rıl­dı­ğın­da 1590 lit­re­ye ka­dar ge­niş­le­ti­le­bi­li­yor.

Bir önceki makalemiz olan 62 model Ferrari'ye 34 milyon dolar başlıklı makalemizi okudunuz mu?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Soruyu cevaplayınız: