modifiye, tuning, son model otomobiller, oto haber, testler ve teknik verilere bizimle ulaşın

Romeo’nun Makyajlı Sporcusu İçin Tarih Belli Oldu

0 228

İtal­yan lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si Al­fa Ro­me­o’­nun 1923 yı­lın­dan bu ya­na spor oto­mo­bil­le­ri­nin sem­bo­lü olan Qu­ad­ri­fog­li­o Ver­de (QV-Dört yap­rak­lı yon­ca) ef­sa­ne­si, Gi­uli­et­ta ve Mi­To mo­del­le­rin­de ha­yat bul­ma­ya de­vam edi­yor. 2014 için mak­yaj­la­nan araç­lar, ye­ni ver­si­yon­la­rıy­la ekim ayın­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye yol­la­rın­da boy gös­ter­me­ye baş­la­ya­cak. Mar­ka­nın QV ile süs­le­nen ilk ara­cı, Ugo Si­voc­ci­’nin ‘R­L’ mo­de­li ol­du. Ugo Si­voc­ci bu araç­la, 1923’te 14’ün­cü Tar­ga Flo­ri­o’­yu ka­zan­dı.
Özel ver­si­yo­na iş­len­di

Bu ay­nı za­man­da, Al­fa Ro­me­o’­nun ilk ya­rış ga­li­bi­ye­tiy­di. Dört yap­rak­lı yon­ca, o gün­den bu ya­na, ef­sa­ne­yi ve en spor­tif oto­mo­bi­li çağ­rış­tır­mak adı­na özel ver­si­yon­la­ra iş­len­di.
240 BEYGiRLiK BENZiNLi

Gi­uli­et­ta QV’­de 1750 cc’­lik ben­zin­li mo­tor gö­rev ya­pı­yor. Tur­bo bes­me­le­li üni­te, 240 bey­gir güç üre­ti­yor. Ye­ni ne­sil 6 ile­ri Al­fa TCT şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­len araç, 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 6 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor. Sa­at­te 240 ki­lo­met­re sü­ra­te ula­şa­bi­len araç­ta tur­bo ge­cik­me­si­ni en­gel­le­yen gaz çı­kış kon­trol sis­tem­le­ri kul­la­nı­lı­yor.
Alfa TCT standart donanımda

MiTo QV’de 1.4 litrelik MultiAir motor görev yapıyor. Turbo beslemeli benzinli ünite, 170 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. Yeni araçta artık üçüncü nesil 6 ileri çift kuru debriyajlı ‘Alfa TCT’ şanzıman görev yapıyor. Böylece araç, 0-100 km/s ivmelenmesini 7.3 saniyede tamamlıyor ve saatte 219 kilometre sürate ulaşabiliyor.

Bir önceki makalemiz olan 550 beygirlik arazi devi başlıklı makalemizi okudunuz mu?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Soruyu cevaplayınız: